Úvod | Nabídka služeb | Výkopy a zemní práce


Výkopy a zemní práce

Na každé stavbě je potřeba mít dobře provedené výkopy a kvalitně odvedené zemní práce. Ve Stavitelství SIZO si toho jsme jsme dobře vědomi. Ať se již jedná o výkop základů, srovnání terénu či skrývku ornice, vždy nabízíme maximální možnou pečlivost a využíváme našeho moderního strojního parku.
 Pro všechny naše výkopové práce je vždy důležité:

  • přesné zaměření
  • označení jednotlivých rohů výkopu
  • pravidelná kontrola hloubky, kolmosti stěn i rovnost dna

Na českých stavbách se často setkáváme s tendencí „zahlazovat stopy”, kdy se stavitelé snaží stavební odpad zakrýt vrstvou ornice. Ovšem takto Stavitelství SIZO nefunguje! Svou práci odvádíme precizně, čistě a ekologicky. Ornici na pozemku, ještě před započetím stavby, dle zákona deponujeme do rohu pozemku tak, abychom zabránili mísení zeminy. Přebytky zeminy, suť i stavební odpad odvážíme na příslušnou skládku.

Pokud hledáte spolehlivého partnera pro výkopové práce, napište nám.
Své dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

FOTOGALERIE