Úvod | Nabídka služeb | Osazení ČOV, žumpy


Osazení ČOV, žumpy

Čistička odpadních vod (ČOV)

Funguje na principu odstranění mechanických složek. Dále probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství.

Žumpy – jímky

Naproti tomu žumpy jsou bezodtokové jímky na domovní dopad, ten se v nich díky bakteriím rozkládá a poté je přečerpán do čističky odpadních vod.


Pro správné a spolehlivé fungování čističek odpadních vod, popřípadě žump je třeba dbát na dodržení veškerých zákonitostí a postupů souvisejících s jejich osazením. Proto je také vhodné neponechat nic náhodě a svěřit tuto práci odborníkům.

Chystáte se řešit vlastní čističku odpadních vod, nebo žumpu?

Není nic jednoduššího, než se obrátit na Stavitelství SIZO.
Zajistíme dodávku a instalaci přímo na místě, včetně výkopových prací.

Stačí nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře.


FOTOGALERIE