Úvod | Anhydritové, anhymentové, pryskyřičné podlahy a drátko beton


Anhydritové, anhymentové, pryskyřičné podlahy a drátko beton

Anhydritové a anhymentové podlahy

Suché směsi jsou dodávány jako podlahová souvrství, jejichž vrchní vrstvou jsou samonivelační potěry vyrobené na bázi sádry. Mokrá směs je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů, avšak jeden rozdíl tady přece jenom je, jsou na bázi síranu vápenatého.

U obou těchto směsí lze na tyto potěry aplikovat finální povrchovou úpravu místnosti (parkety, linoleum, koberec, dlažba). Podlahové souvrství je plně oddilatováno od svislých i vodorovných nosných konstrukcí a konstrukcí prostupujících a jsou tedy podlahami plovoucími. Tyto podlahová souvrství jsou vhodná pro budovy bytové výstavby a pro budovy občanské vybavenosti. Podlahová souvrství je možno konstruovat jako dutá nebo dvojitá (s mezerou pro rozvody). Dále jsou tyto potěry vhodné jako zálivka podlahového topení.
Pryskyřičné podlahy CONIDECK 2271

Stěrkový systém CONIDECK 2271 povrchových úprav přímo pojížděných a pochůzných ploch pro mezilehlá patra a rampy dle německých předpisů OS 8 / RiLi SIB 2001, tzv. tvrdé podlahové stěrky s elastifikovaným uzavíracím nátěrem. Systém zajišťuje vodotěsnost konstrukce se schopností překlenutí statických trhlin, je odolný vůči ropným produktům, rozmrazovacím látkám apod.


Podklad Stabilní strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží o pevnostní třídě min. C 25/30, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa

Penetrační a kotevní vrstva MASTERTOP P 617
transparentní, EP, 2 komponentní, bez rozpouštědel naplnění křemennými písky frakce 0,1–0,5 mm + 0,3–0,8 mm v poměru 1:1
  Spotřeba cca:
0,65 kg/m2

Zásyp *suchý křemenný písek frakce 0,3–0,8 mm (velikost zrna závisí na požadavku hrubosti povrchu)   Spotřeba cca:
2,5 kg/m2

Uzavírací lak MASTERTOP TC 473
barevný, elastifikovaný, EP, 2 komponentní, otěruvzdorný, chemicky odolný, bez rozpouštědel, lesklý povrch
  Spotřeba cca:
0,65 kg/m2

* pro zlepšení otěruvzdornosti a drsnosti může být použit jiný zásypový materiál, jako např. korund, bauxit či karbid křemíku

 

Drátko beton

Systém se skládá z práškové směsi obsahující speciální druhy cementů, plniv na bázi slinutých oxidů, chemických příměsí včetně aditiva a dále ze speciálního vytvrzovacího nátěru. Systém je určen pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah s vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována nadstandardní odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla atd.). výrobek je aplikován jako povrchvá úprava čerstvě položené betonové směsi.

 

Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím webového formuláře.

 

FOTOGALERIE